Naturarena norra Stockholm


Runbyskogen och Runsahalvön - norra Stockholms trevligaste naturområde och motsvarighet till Nackareservatet och Hellasgården! Området är en del av Upplands Väsby, en hälso- och livsstilsinriktad kommun. Detta förutsätter förstås att statusen för sammanhängande naturområden och friluftsvärden höjs i Upplands Väsby, men även inom övriga kommuner som ansvarar för Järvakilen. Denna hemsida syftar till att bidra i positiv riktning i det arbetet. Välkommen!