• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Mars 10, Naturreservat

Natur- och skogsmarken Runbyskogen, Järvakilen i Upplands Väsby, är ett mycket viktigt naturområde!

 

Östra Runbyskogen behöver ett långsiktigt skydd!

År 2010 lades ett nytt förslag på naturreservat av den Östra delen av Runbyskogen där inte minst kommunägda Bergaskogen ingår. Förslaget i korthet: 1) Skydda en viktig del av Runbyskogen med höga naturvärden, 2) Fördjupad inventering av övriga delar:

Östra Runbyskogens naturreservat - läs Mats Karströms grundligt genomarbetade förslag här!

Se filmklipp från Mats Karströms besök. Mats är grundare av "Steget före" - en naturinventeringsmetodik för att identifiera miljöer med höga naturvärden. År 2009 fick Mats ArtDatabankens naturvårdspris. Hur Upplands Väsby placerar sig i länet (liksom övriga landet) angående skydd av naturområden redovisas av bl.a. Naturvårdsverket (Se pressmeddelande 2017-05-09).

 

Sättra Gårds naturreservat

År 1970 instiftades Sättra Gårds naturreservat av länsstyrelsen:

Det statliga beslutet kan läsas här.