• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Aug 10, Opinion

 

Opinionsläget

Exploateringen av Runbyskogen och det så kallade ”Sjöstadsprojektet” har givetvis rört upp känslorna. En stor anledning är den monumentala exploatering som föreslagits. Synpunkter och remissvar har således skickats in och det har skrivits en hel del i media. Läs följande sammanfattning eller artikeln ”föreningar mot Väsby Sjöstad”.

Naturen på bilden nedan försvinner i och med förverkligandet av exploateringen.