• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Ett viktigt natur- och kulturmarksområdeOmrådet är en del av Järvakilen och många platser i Runsahalvön finns med i Upplands Väsby kommuns naturguide. Kommunen har också låtit genomföra en ny naturinventering som pekar ut några extra känsliga naturområden. Ett antal medborgare och remissinstanser har genom årens lopp inkommit med medborgarförslag för att bevara Runbyskogen och stärka dess potential som natur- och friluftsområde. Runsahalvön är en lättillgänglig och flitigt nyttjad, därför på sina ställen sliten natur som allmänheten tagit för given. Men idag är inte ens denna slitna natur längre "given". Våra samhällsresurser är begränsade och det finns många ekonomiska behov att uppfylla. Men skogens - naturens - källa till liv, glädje och hälsa utgör oersättliga värden!