• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Ett hållbart samhälle

Inspiration utblick

Höga bevarandeambitioner skapar attraktion och glädje åt många och är en förusättning för ett hållbart samhälle. Runsahalvön är alltså ett viktigt naturområde med en stark framtid! Det finns många exempel på naturområden som utvecklats till riktiga framgångssagor tack vare samarbete och en långsiktig satsning på bevarande:

 • Förbundet Ekoparken samlar 48 föreningar och har skapat världens första nationalstadspark
 • Hellasgården och Nackareservatet i Nacka kommun
 • Yttringeskogen, Lidingö kommun, med bland annat kontinuitetsskogsbruk
 • Huddinge är en av Sveriges bästa natur- och friluftskommuner. Huddinges politiker har fattat betydelsen av detta hos medborgarna
 • Naturområdet och reservvattentäckten Bornsjön ägd av Stockholm vatten (sök Bornsjön) 
 • Norrtälje naturvårdsstiftelse i Roslagen

Ett samhälle som Upplands Väsby som genomkorsas av högintensiv infrastruktur tåg, flyg och motorväg är satsningar på naturvård och miljö oerhört viktigt. En orsak är att skydda de kvarvarande lugna oaserna och ge möjlighet till balans åt dagens och framtidens människor.

Satsningar på buffertområden och bevarandet av refugier gör i sin tur att naturvärden i kärnområden av mycket hög kvalitet kan behållas.

Exempel på naturvårdande satsningar som gör Upplands Väsby starkare i framtiden är Oxunda Vattensamverkan där kvaliteten på vårt eget dricksvatten är ett hälsovärde som prioriteras och handhas av bl a Mälarens vattenvårdsförbund. Ett annat närbesläktat exempel från vårt närområde är de satsningar som har gjorts och görs i sjön Fysingen.

Men fler positiva förebilder och goda exempel behövs inom natur- och miljövården! Det handlar om vår framtid och om ansträgningar för att nå en balanserad samhällsutveckling och en attraktiv kommun i ett långsiktigt perspektiv.