• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Juni 10, Samråd

Gemyt och samråd - vilken är bästa vägen?

Några ungdomar från Sigtuna Orienteringsklubb i trevligt gemyt vid Kairoparkeringen, västra delen av Runbyskogen, där flera stigar möts.

 

En annan typ av ”samråd” ägnar sig Stadsbyggnadskontoret åt. På uppdrag av Upplands Väsbys kommunledning har de kallat till samråd angående den storskaliga och konfliktskapande exploateringen runtikring naturområdet där ungdomarna på bilden står. I samrådshandlingarna för projekt ”Kairo Sjöstad” ingår bl a en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Om man på enklaste sätt sammanställer alla bedömda konsekvenser får man för icke-exploateringsalternativet (d v s att bevara området för att t ex möjliggöra ungdomsverksamheten enligt ovan) en figur enligt nedan.

 

Vad säger då denna bild? Jo, enligt anlitad konsult ("landets främsta") finns det inget positivt genom att bevara området. Varken för människor eller miljön. Detta är en smula pessimistisk framtidssyn.
Man behöver inte vara mattesnille för att inse att ovan två bilder är fullständigt och fundamentalt olika. Den ena bilden visar ungdomar på väg fram i livets upptäcktsfärd. Den andra bilden anger raka motsatsen: naturområdet bör exploateras, annars blir det ”ingen utveckling”, ”ingen attraktivitet” och framför allt ”ingen lösning på befolkningstillväxten”. Så kan det vara, men läs gärna detta ställningstagande i ärendet (SNF insändare 2010).

(Year 1453) So James, how much does it take to solve a problem? Well, if you walk long enough you will figure. But, James, where does it end? Well, it depends on if you believe the earth is flat or not, and that can be hard to tell.