• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Arkivet

I Runbyskogen är markerna arkivet!
Via menyvalen och länkarna under menyn "Arkivet" ges utrymme till breddning och fördjupning. Kom gärna med tips på innehåll och dokument. Tonvikt är på långsiktighet, framför allt inom natur och idrott, upplevelse, men även kulturmiljö och biologisk mångfald. Det är ju denna hemsidas syfte att försöka lyfta fram just sådana värden i "samhällsplaneringen" och i Norrort.

 

En stenmur som tillsammans med närliggande anläggningar vittnar om gamla kulturmarker. Stenmuren - en symbol för ett slags materiellt långlevande och åldersbeständigt arkiv som i sin tur omgärdar och inramar ytterligare hävdvunnen kunskap. Uppkomna genom hårt arbete, stor teknik och långsiktigt förhållande till jorden. Vackra, skyddsvärda och fredade enligt lag. Framför allt har de vidare betydelse för vår förståelse och faktiskt hela identitet och relation till landet. Markerna.