• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Ett intakt friluftsområde med mängder av aktiviteterMånga studier har visat på värdet av stadsnära skogar och intakta naturområden. Ett stort antal medborgare finner här möjlighet till välmående och livskvalitet. Avkoppling, promenader och friluftsliv möjliggör hög produktivitet, minskad ohälsa (förbättrad rehabilitering) och ett tryggare samhälle.

Naturområdet Runsahalvön är hemvist för en mängd olika natur och friluftslivsinriktade aktiviteter, här ett axplock: