• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Miljöbalken

I miljöbalken finns ett antal olika paragrafer som måste prövas i samband med exploatering av Järvakilen, Runsahalvön eller Runbyskogen. Se bland annat:

1 kap. §§ 1-4
3 kap. §§ 2, 6
4 kap. § 2
6 kap. §§ 12, 14, 16
16 kap. § 12