• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Natur i norra Storstockholm - Runsahalvön

Sedan länge innehas markerna i Runsahalvön av fem stora markägare. För den naturintresserade finns det mycket inspiration att hämta. Natur i norra Storstockholm är ett alternativ till exploatering och en bevarande-approach till Runsahalvön och Järvakilen! 

orksamling min
Vi fortsätter att utveckla tankar för en vacker och dynamisk natur och ett rikt kulturlandskap - en nödvändighet för ett hållbart samhälle. Allt för att - oavsett vilka exploateringsplaner och politisk idéer som gäller - från insidan och från grunden söka bidra till ett attraktivt Stockholm norrort och Upplands Väsby. För kommande generationer! För det är nämligen så, att stora satsningar och samhällsutveckling måste gå hand i hand med engagemang och värdesättandet av sin egen närmiljö. Vilken naturmiljö värdesätter du?

 

I samband med Väsby Sjöstad diskuterades ödet för den lilla återstoden av Runbyskogen...


EXEMPEL I)  Nackareservatet

"Reservatet fungerar som ett ovärderligt andningshål för de många besökarna året om. Området erbjuder en mängd friluftsverksamheter som vandring, orientering, skidåkning, skridskoåkning, fiske, cykling, kanotpaddling, svamp- och bärplockning. En vandringsled löper genom reservatets och vidare österut. I området finns även flera andra småvägar, stigar och elljusspår. På vintern plogas en mycket omtyckt långfärdsskridskobana upp på Källtorpssjön".


EXEMPEL II)  Stiftelsen Tyrestaskogen

"Stiftelsen Tyrestaskogen förvaltar Tyresta nationalpark och naturreservat. Dessutom har stiftelsen i uppdrag att förvalta Hammarbergets naturreservat i norr och att driva Nationalparkernas hus i Tyresta by. Stiftelsen bildades 1993 när delar av området blev nationalpark och flera markägare och intressenter skulle enas. Instiftarna Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad, Haninge kommun och Tyresö kommun, avsatte sammanlagt 39 miljoner kronor i en fond. Avkastningen av dessa pengar ska täcka den årliga driftsbudgeten på mellan 2,5 och 3 miljoner kronor". En ny väg genom Runbyskogen a la Väsby Sjöstad kostar minst 50 milj kronor - Obs! penningsvärde år 2010 - detta ställer i sin tur krav på storskalig bebyggelse o s v.