• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

En del av JärvakilenRunbyskogen har sin entré här (Google Maps) och är en del av Järvakilen (karta) som i sin tur utgör en av Stockholms "gröna lungor", ofta kallade Stockholms gröna kilar, tydliggjorda av Region och Trafikplanekontoret (klicka kartor, se regional grönstruktur, regional blåstruktur, skyddad natur etc). Dessa sammanhängande naturområden (grön färg i kartan nedan) når ända in i Stockholms centrala delar och bidrar starkt till att göra Stockholm världskänt som en idag vacker miljonstad. Nacka-Värmdökilen når t.ex. in till Stockholm från söder. Ett annat exempel är Rösjökilen.

Runbyskogen och Runsahalvön utgör alltså en viktig länk i naturen omkring oss eftersom markerna runt den egentliga Runbyskogen ingår i ett kilstråk som utgör någorlunda oexploaterade natur- och kulturområden i det brusande Stockholm.

 

Exempel på intilliggande bevarade naturområden är kring Rosersbergs slott, eller friluftsområdet Ängsjö som har en egen förening Ängsjö vänner. Samarbete mellan kommuner kring en plats som Ängsjö är en självklarhet. Eller?

Oavsett svaret, dessa naturområden utgör en förträfflig utbildningsmiljö. Se vidare Skogen i skolan samt Nationellt centrum för utomhuspedagogik. Skogen är Sveriges kanske viktigaste naturtillgång. Att trygga kunskap, intresse och kompetens om såväl skogsbruk som naturvård och behovet av naturreservat hos den unga generationen inom storstadsregionerna är viktigt!