• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Apr 10, Snösmältning

Snösmältning - ett vårligt skådespel

Grundvattenbildningen är som intensivast i samband med snösmältningen. "Myllrande våtmarker" kallas det nationella miljömålet. Att sådana här miljöer bevaras och skyddas med kringliggande buffertzoner är extremt betydelsefullt i ett långsiktigt perspektiv. Inte att det dras ny infrastruktur, t.ex. en väg eller kraftledning rakt igenom hela natur- och friluftsområdet, eller? Det finns alltför många exempel på förstörda kärrmarker – denna biotop är idag sällsynt framför allt om den är relativt opåverkad. Men det finns också fina möjligheter att restaurera våtmarker, bevara bäckar och vattenmiljöer. EU’s vattendirektiv är exempel på en internationell ambitionsnivå och just miljömålen tillämpas i allt högre kraft i rättsinstanser.

 

 

I arkivet finns även ett filmklipp från olika kärrmarker i Runbyskogen, Järvakilen. Bara att se och njuta med torra fötter!