• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Bergaskogen

 

Bergaskogen - en vildmark i miniatyr!

Skydda Bergaskogen som naturreservat nu! Bergaskogen är Bo Mossbergs "egen skog" och skogen ligger på kommunens mark. Denna skog är en mycket viktig del av Runbyskogen och Runsahalvön. Bergaskogen ingår också i den skyddsvärda Östra Runbyskogen med mycket värdefulla barrskogssamband. 

Bergaskogen har fått sitt namn av ett intilliggande torp, "Bergatorpet". Mängder av stigar går genom Bergaskogen och en motionsslinga går runt skogen. Bo Mossberg lät under början på 90-talet sammanställa en pärm med bilder och inventeringsresultat från detta område. År 2005 tryckte Upplands Väsby kommun upp ett antal exemplar av denna pärm som en enklare rapport. År 2018 tog Hans Bärring initiativ till att tillsammans med Bo Mossberg ta fram en ny, moderniserad och utökad bok om enbart Bergaskogen baserad på det gedigna inventeringsarbete som fanns i den tidigare i rapporten. I boken Bergaskogen - en vildmark i miniatyr 2018 återfinns utförlig beskrivning av arter och naturtyper, även centrala begrepp som nyckelbiotoper, ekosystemtjänster, grön infrastruktur, allemansrätt och sociala värden behandlas också. Vid flera tillfällen har skogen föreslagits att skyddas som naturreservat för att garantera att naturområdet får finnas kvar även åt framtida generationer. För att kärnområden inte ska urholkas måste det finnas väl tilltagna naturliga buffertområden med skog i samtliga vädersträck.