• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Nov 09, Goda grannar

Olika typer av grannar och sällskap

Tänk vilka många skogens vänner äro - de flesta finns dolda under marken, men inte alla! Om Talltickan kan man läsa att ”arten finns i många olika skogstyper med inslag av gamla tallar, t ex urskogsartad tallskog och hällmarkstallskog.” Det stämmer så perfekt... och där sitter den, på en +150 åring, tryggt på andra våningens bänkrad och tittar ut över hela skådespelet, hela skogslandskapet i en livfull och fantastisk Runbyskog. För alldeles intill fäller korsnäbbar kottar från grankronan, tofsmesen tittar, söker och hittar. Större hackspett, trädkrypare, ja listan kan fortsätta ett tag. En signalart är inte ensam…

Tallticka exemplar i Runbyskogen

Och så är det. Det finns olika typer av sällskap och grannar. Någon kilometer från sådana här stillsamma ting och den biologiska mångfaldens oaser tornar ett annat landskap upp sig. Nu när exploateringsdrevet går kan det hastigt och lustigt bli ett ganska abrupt avslut på vandringen – eller på träningsrundan med Mountainbiken för den delen – längs stigarna i Järvakilen om man inte passar sig. Liksom tvärstopp asså bah. Hälsans stig blev hastigt och lustigt ohälsans stig. Här byggdes visst Logistikcenter Stockholm Nord! Företaget KilenKrysset var inte helt ovanligt i trakten en av de mest hugade exploatörerna. Ett enormt naturlandskap och en väsentlig del av den gröna kilen in till Stockholm försvann väldigt fort. Vore synd om metodiken så att säga fortsatte på Runsahalvön. Eller kommer en annan hållning att antas där? Frågan hänger i luften! Bevarande eller exploatering? Gå ut en tyst dag i norra Järvakilen och hör svaret. Om inte det, så kika lite t ex på Miljömålsportalen och Levande skogar. Nedan en bild från ”här skapas det” eller "etablera er här". Skit snyggt...

HärSkaparVi

(Bilden är från sydvästra delen av Rosersbergs industriområde - ny förstörelse av Järvakilen med stora gigantiska logistikbaracker. Fula fyrkantiga plåtbyggnader och överlag en inte speciellt angenäm miljö. Nära granne med än så länge vackra Runsahalvön).