• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Dokument & referenser

SKYDD AV NATUR OCH FRILUFTSMILJÖ

För Upplands Väsby kommun

Gemensamt upprop föreningar bevara Runbyskogen och Nej till Väsby Sjöstad - aug 2010

Insändare bevara Runbyskogen och Väsbys gröna områden - Hans Bärring jan 2011

Naturreservat & Naturstugans utställning - Artikel i Mitt I Upplands Väsby, apr 2012

Svenska dagbladet - 2010 - 05 -10

Väsbytidningen art 1 - år 1979/1980

Väsbytidningen art 2 - år 1979/1980

Beslut Sättra Naturreservat 1970-07-31


OM SKOG OCH SAMHÄLLE

Sociotopanalys - Runbyskogen

PersonalEko 5, 2001 - Skogsstyrelsen

SvD Stockholm 24 april 2010 - Exploatering hotar föreslagna reservat i Stockholm

 

OM NATUR OCH HÄLSA

Världsnaturfonden WWF Nr 1 2010 om tätortsnära skog

SvD Brännpunkt 4 okt 2009 - Barns brist på natur ett hälsohot

 

Skrivelser från privatpersoner gällande Runbyskogen

Mats Karström år 2010, "Förslag om bildandet av Östra Runbyskogens naturreservat". 

Medborgarförslag år 2007 av Bo Mossberg, "Förslag till skydd av Bergaskogen". Avslogs av kommunfullmäktige . Men, tack vare ideella krafter, Rädda Runbyskogens engagemang, skrivelse från utomstående experter som Mats Karström m fl är skyddet av Bergaskogen klart motiverat. Kringliggande tätortsnära skogar har höga naturvärden och bevarande är en definitiv målsättning som också vilar på solid grund.

Medborgarförslag år 2007 av Hans Bärring i samarbete med NORDEG, "Runsahalvön som natur- och friluftsområde"   Avslogs av moderaterna och centern

Hemställan år 2001 av Hans Bärring i samarbete med Lars E Jansson, "Runsahalvön som natur- och friluftsområde" .  Inarbetades delvis i Översiktsplanen

Bergaskogen - en vildmark i miniatyr. Ett inlägg för dess bevarande. År 1990 av Bo Mossberg. I bokform sedan 2018 av Hans Bärring