• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

MKB

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - Att beskriva vilka konsekvenser ett projekt t ex ny sammanhållen bebyggelse har för miljön!

Exploateringen av Runsahalvön (om denna "lokala partisak" nu överhuvudtaget skall fortsätta genomdrivas) innebär betydande miljöpåverkan.

Ett lands högsta domstol lär ha uttryckt: "You may make unwise decisions, but not uninformed decisions".

EU direktiv stipulerar att MKB ska leda till höga krav på skyddet av miljön. Olika alternativ skall kritiskt vägas mot varandra. "Om ett samhälle sedan vill satsa av dagens resurser för att undvika framtida negativa konsekvenser kan vetenskapen inte avgöra, men det är möjligt att ta vetenskapen till hjälp för att undersöka om ny teknik kommer att lösa problemen" (Emmelin 2004). Hårdgörande av mark är dock inget som återställs till vad det en gång var. Ansvaret är således tydligt för vad som pågår. Och det gäller här och nu.

 

Se vidare t ex MKB centrum liksom MKB-dagen som anordnas av SLU