• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Regionplanering

Ur ett naturskyddsperspektiv har en regionplan samma status som en översiktsplan (dito fördjupad översiktsplan) men begränsat juridiskt skydd. År 2004 anger Regionplane- och trafikkontoret (politiskt sammansatt) följande värden tillgängliga för allmänheten i Stockholms gröna kilar (se även RUFS):

1) Orördhet och trolska miljöer

2) Skogskänsla

3) Utblickar och öppna landskap

4) Variationsrikedom och naturpedagogik

5) Kulturhistoria och levande landsbygd

6) Aktivitet och utmaning

7) Service och samvaro

Tillkommer naturreservat, nyckelbiotoper, bäckar, skogskärr, pågående markanvändning, et c.