• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Mars 10, Naturreservat

Natur- och skogsmarken Runbyskogen, Järvakilen i Upplands Väsby, har flera viktiga skyddsområden. Två nämns nedan:


År 1970 instiftades Sättra Gårds naturreservat av länsstyrelsen

Det statliga beslutet kan läsas här.

 

År 2010 lades ett Nytt förslag på Naturreservat i Upplands Väsby


"Östra Runbyskogens Naturreservat" - Läs Mats Karströms förslag till Naturreservat här!

Förslaget i korthet: 1) Skydda en viktig del av Runbyskogen med höga naturvärden, 2) Fördjupad inventering av övriga delar.

Se filmklipp från Mats Karströms besök. Mats är grundare av "Steget före" - en naturinventeringsmetodik för att identifiera miljöer med höga naturvärden. År 2009 fick Mats ArtDatabankens naturvårdspris. Hur Upplands Väsby placerar sig i länet angående skydd av naturområden framgår här. Antal naturreservat per kommun: Sollentuna - 2, Upplands Väsby - 2, Vallentuna - 5, Sigtuna - 10, Järfälla - 3, Upplands Bro - 7 stycken. (Vidare läsning finns t ex hos Länsstyrelsen).