• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen har tjänat Svenskt skogsbruk i decennier och sekler. Idag finns fler och betydligt bättre möjligheter än förr att behålla och öka natur- och upplevelsevärdena i skogen. Ett exempel är att sedan 1993 så är produktions- och miljömålen "likställda" d v s ska väga lika tungt. Det är oomtvistligt att skogsimpediment § 2 (enkelt uttryckt: "berg och kärr") ska lämnas orörda § 30. Huruvida Skogsvårdslagen inte fyller sitt syfte inom naturvården kan man tycka vad man vill om. Faktum kvarstår: Skogsvårdslagen gäller. Det är alltså inte trovärdigt att i en miljökonsekvensbeskrivning hävda (MKB Väsby Sjöstad, 2010) att hällmarkstallskog och våtmarker är lika hotade av framtida skogsbruk som av högst kontroversiell exploatering och hårdgörande av mark (enkelt uttryckt: "bilar, broar och betong").

En av de fina små våtmarker som finns i Runbyskogen.

Exempel på bergimpediment med hällmarkstallskog. Zonen mellan bergmarkerna och den jordbeklädda moränen är också vacker.

Uppe på berget kan spetten mejsla ut sitt bo i en gammal martall. Nästa år gör spetten troligen ett nytt bo och den gamla bohålan nyttjas av andra.

Skogens pärla! Den som tittar noga kan hitta den. (Mitt i bilden, liten men naggande god lös den svagt och ensam en ljusfattig höstdag - en liten grönskimrande vattendroppe). Skogsstyrelsen har också en Internetfunktion som kallas för Skogens pärlor. I den kan man hitta nyckelbiotoper och andra områden med fina naturvärden.