• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Minivildmark

Bergaskogen - en mycket viktig del av Runbyskogen och Runsahalvön

Bergaskogen har fått sitt namn av ett intilliggande torp, "Bergatorpet". Mängder av stigar går genom Bergaskogen och en motionsslinga går runt skogen. Bo Mossberg lät under början på 90-talet sammanställa en pärm med bilder och inventeringsresultat från detta område. År 2005 tryckte Upplands Väsby kommun upp ett antal exemplar av denna pärm som en enklare rapport. År 2018 tog Hans Bärring initiativ till att tillsammans med Bo Mossberg ta fram en ny och kraftigt reviderad, moderniserad och utökad bok om Bergaskogen och baserad på det gedigna inventeringsarbete som fanns i den tidigare i rapporten. I boken Bergaskogen - en vildmark i miniatyr 2018 återfinns utförlig beskrivning av arter och naturtyper, även centrala begrepp som nyckelbiotoper, ekosystemtjänster, grön infrastruktur, allemansrätt och sociala värden behandlas också. Vid flera tillfällen har skogen föreslagits att skyddas som naturreservat för att garantera att naturområdet får finnas kvar även åt framtida generationer.

 

 

 

 

 

Filmklipp

Astrid Lindgren: Det kan vara väl värt att lyssna till henne !

 

Nedan några filmklipp från Runbyskogen - ett sammanhängande natur och friluftsområde i Runsahalvön, Järvakilen, och Upplands Väsby.

Ovan Mats Karströms besök i grangråtickans skog.

Ovan ett par av våra järnmän som just klämt lagg en underbar vinterdag.

Tore Jansson, ytterligare en sann järnman som kan konsten att berätta historier från förr - här från sin tid på Långtomten, Runby.

Här är det fina skidspår, även om de just vid detta tillfälle kanske inte var helt snövita. Ett av stockholms bästa motionsspår i härlig skogsmark!

Exploatering

 

Total upphuggning av Järvakilen i Upplands Väsby ?! En folkomröstning genomfördes i samband med valet år 2014. En majoritet av Upplands Väsbyborna sa NEJ !

Läs Mer På   Nej till Väsby Sjöstad.

 

Notera: Förbifart Stockholm diskuteras utifrån ett region- och riksintresse. Om detta kan man tycka vad man vill, men notera att nedan angiven exploatering av liknande magnitud som Förbifart Stockholm är utifrån en enskild kommuns eget intresse:

 • "Fördjupad Översiktsplan för Mälarstranden" - ett kraftfullt politiskt ställningstagande för storskalig exploatering av natur- och friluftsområdet
 • Ny vägdragning genom Järvakilen, tvärs genom Runbyskogen och Runsahalvön
 • Uppemot 2200 bostäder inne i och alldeles omkring detta värdefulla naturområde

Uppenbarligen verkar det finnas bristande förståelse och kunskap om naturen bland flertalet politiker i Upplands Väsby kommun! Liksom betydelsen av intakta naturområden för kommuninnevånarnas hälsa, välmående och för hela kommunens attraktivitet. En övergripande naturinventering har genomförts men en handlingsplan för naturvärden och långsiktigt bevarande av det fantastiska naturområdet Runsahalvön lyser med sin frånvaro. Istället satsas stora belopp på exploatering. Tjänstemän sätts under stark press. Mängder av konsulter anlitas och den långsiktiga och pålitliga informationen till kommunmedborgarna brister. Samråd hålls t ex med såväl korta inställelse- som korta svarstider. Samtidigt har Stockholm de senaste åren växt så det knakat. Den snabba urbaniseringen och en häpnandsväckande exploateringshunger under en tioårig högkonjunktur (ca år 1998 till 2008) inom byggektorn har gjort att helt nya naturområden satts under stark press. Naturskyddet har hamnat på efterkälken, trots satsningar. Istället har viktiga natur- och friluftsområden med bristande skydd eller som folk "tagit för givna", som t ex i Upplands Väsby, helt plötsligt ställts inför en helt annan framtid när ivriga politiker vill skrida till handling och skapa "attraktiva boendemiljöer".

Tycker du att naturvärdena är viktiga längs Järvakilen och i Upplands Väsby så finns det nu all anledning att påpeka detta för våra förtroendevalda!

 

Exploatering! Ny väg tvärs genom Järvakilen Inte ett bostadsområde - utan en ny kommundel
Storskalig exploatering! Ny väg tvärs genom Järvakilen! Nya stadsdelar!

Rädda Runbyskogen

För att första och kunna värna Runbyskogen bör du ha vistats där, motionerat eller på annat sätt fått uppleva detta större naturområdes värden i verkligheten och året om. Så, först och främst, ta dig ut i markerna, upptäck och bara njut. Det finns gott om stigar, leder och spår!

 

Västra kommundelarna hotas av storskalig exploatering (läs mer under exploatering). Följaktligen återuppstod Rädda Runbyskogen (läs mer om framgångsrikt engagemang som gjort att naturområdet Runsahalvön är intakt än idag). Rädda Runbyskogen har fölljande:

Vision:

 • En förort som skiljer sig genom ett fantastiskt storstadsnära naturliv, spännande och rik bebyggelse i balans med miljön!

Målsättning:

 • Att bevara och stärka Upplands Väsbys sammanhängande grönstruktur i väster!
 • Att verka för alternativ; säg NEJ till ny väg som skövlar Runbyskogens finaste delar, säg NEJ till exploatering av Kyleskogen, Kairohöjden och Kairoplattån (d.v.s NEJ till "Väsby Sjöstad")!
 • Att verka för en balanserad utveckling med höga ambitioner i naturskydd och miljövård
 • Att bevara och stärka härlighetsvärdena i den nuvarande intakta naturmiljön (Se bl a Östra Runbyskogens Naturreservat)
 • Att lyfta fram upptäckarglädje, äventyret. Motverka hemmablindhet, trivialisering och "Naturvärdenas jantelag" med "Naturvärdenas anti-jantelag".

Ansvarskänsla:

 • Att genom demokratiskt engagemang säkerställa långsiktigt hållbart nyttjande och bevarande av våra gemensamma naturtillgångar
 • Att framhålla och verka för folkhälsa och en rik naturmiljö i en kommun och Stockholmsregion som så väl behöver det
 • Att framhålla skogens många olika värden i regionen Sveriges huvudstad

Om du vill bevara naturområdet kan du göra följande:

 • Skriv under namninsamlingen här!
 • Diskutera med dina förtroendevalda och framhåll vad naturmiljön betyder för dig
 • Kontakta Rädda Runbyskogen genom att Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Skriv ut och samla in namn Ladda ner logotyp Ladda ner affish

PolitikEftersom kommunen har planmonopol är det i hög utsträckning de politiska partierna i Upplands Väsby som avgör hur mark används inom kommunen. Det finns många sätt att bibehålla och stärka såväl Upplands Väsbys som Storstockholms attraktioner på! Oavsett om det handlar om - som i det här fallet - idrott eller natur eller olika kombinationer därav för att vi ska må långsiktigt bra! Här är länkarna till politiska partier i Upplands Väsby. Ta gärna tillfället i akt att föra fram betydelsen av en välmående, rik och storslagen natur! 

Socialdemokraterna   Moderaterna
Miljöpartiet   Folkpartiet
Vänstern   Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna   Väsbys bästa
    Centern

Underkategorier