• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Aug 09, Grangråtickan

Grangråticka och sällsynta taggsvampar i våra marker - riktiga klenoder

En spännande upptäckt i ett nästan trolskt granskogsparti och nära ett av de många motionsspåren. Dessa svampar signalerar långvarig kontinuitet av äldre kalkgranskog.  På samma exkursion noterades Tofsmes och Svartmes - pigga små vänner. Kanske kan vi samla spännande artlistor till våra skolor. Intresserade elever kan beredas tillfälle till fördjupningsstudier. Se filmklipp från Mats Karströms besök då vi hälsar på hemma o Grangråtickans skog.

Grangråticka