• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Sept 09, Reflektioner

Reflektioner - exploatering a la diablo "Väsby Sjöstad"

Hur kan man förklara värdet av ett naturområde – dessutom tarvligt nära det ”växande” Storstockholm?


En första reflektion: Redan barns och ungdomars naturuppfattning är fyllt av minnen, myter och associationer. Hur fungerar då vuxnas synsätt kring ett naturområde? I den tätortsnära skogen kan man möta en allsköns blandning av folk, eller glada brukare och positiva uttrycksformer. På fackspråk (Skogsstyrelsen) säger man att sådana skogar har ”höga sociala värden”.

Blåbärsrekord i Runbyskogen

Hela Runsahalvön är en skog med höga sociala värden. 2009 var det många som slog personligta blåbärsrekord i Runbyskogen...


En andra reflektion: I naturen finns alltid ljus. Fotograferna jagar det med noggrannhet, omsorg och skicklighet. Inspiration; naturen är aldrig ”trivial”. Däremot kan vår miljö ha slitits hårt. Att förflytta sig ut i skogen kan innebära att röra sig framåt i tanken, framåt i livet, att söka och upptäcka. Att få hitta ljus. Somliga kallar det avkoppling.

En hastig natt med flygande moln

Nattens lugna och vackra ljus i Runbyskogen

 

En tredje reflektion: Är det inte ett lustigt sammanträffande att det i år är Naturens år och samtidigt firar vi Märkesåret 1809. Tankarna går till den finskfödde hjälten Baron N E Nordenskiöld. Mannen som introducerade naturskyddet i vårt land. Så här skriver Gösta Grönberg i Svenska Naturskyddsföreningens årsskrift (1911): För dem som ligga närmare inne i naturskyddsfrågans historia i vårt land, är det ingen hemlighet, att Nordenskiöld före någon annan framkommit med förslag om inrättandet av nationalparker här i Norden…” . Vidare, Simon Schama skriver ”Landskapet är en text där generationerna skriver in sina periodvis återkommande fixa föreställningar”. Man kan i stadsarkitekters och konsulters kompendium få läsa att ”skogen är trivial” (och således mindre värd). Men är det verkligen det vi vill att vår generation ska fortsätta att skriva in i landskapet? Det som bedöms trivialt kan exploateras. Nej naturen är verkligen inte trivial, istället finns möjlighet till förändring. Hur den ska genomföras kan utgöra en skarp skiljelinje mellan olika synsätt och intressen. Men stadsarkitekterna vill givetvis inte - och ska heller inte - ha monopol på att uttrycka vyer och utsikter åt framtiden kring samhällets form och struktur gentemot naturen! En anlending är att stadsarkitekter ofta inte har erforderlig kunskap eller intresse. Brist i upphandlingskompetens framgår i konsultrapporterna. Eller är den "oberoende" konsultrapporten i linje med politiken? Vart någonstans börjar hållbar utveckling? Varje insiktsfull planerare vet att svaret finns inom oss själva och i vårt engagemang för närmiljön. Samtidigt - och här sluts cirkeln - behöver vi tillgång till stolta förebilder och långsiktigt tänkande. Baron N E Nordenskiöld insåg det i tid. Han blev på så vis en samhällsplanerare av rang. Våra nationalparker är idag fina förebilder för modern naturvård.

Inspirerande och känslig natur värd att bevara

Vår inspirerande naturmiljö i Runbyskogen (Runsahalvön, Järvakilen) som behöver värnas och skyddas! Vilken samhällsplanerare vågar idag stå upp och skydda denna miljö - nu när exploateringsdrevet går?

 

En fjärde reflektion: Inte många har idag ett eget Xylotek - ett träbibliotek där böckerna är av trä, men Tekniska museet har ett sådant! Det är också nominerat till "Klenod 2009". Träbiblioteket sägs stamma från en tid då ”vetenskaplig forskning och poetisk sensibilitet ingick i en till synes intelligent förening: 1700-talets upplysningstid”. Vilken upplysningstid befinner sig Kommunstyrelsen i Upplands Väsby modell 2009 i ? Vilken bok om naturen i Upplands Väsby har politikerna senast läst? Hursomhelst, xyloteket kan ses som ett intressant och roligt samband mellan natur och kultur. Xylotekboken kunde innehålla blad från en bok. Hur läser vi naturens arter och kunskap idag, flera hundra år efter Xylotekens tid? Vad säger våra skolmiljöer till våra ungdomar? Är sanningen att spara naturen åt framtida generationers väl ristad i berg? Fråga centerpartiet, eller byggnadsnämnden i Upplands Väsby för den delen! Berghällarna nedan, i Runbyskogen kring Kairo och Sättra, är tydligen hösten 2009 lite trendiga att försöka få exploatera.

Berghäll nr 3

- So James: Who said knowledge lasts for ever?

-Well, the one who called upon wisdom as a surgery for quick happiness...

- I do not understand, James.

-Well, just never give up take one step ahead in your search for good knowledge. And be strong on your way, whatever mountain you rest upon, as a child or just for a while!