• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Landskap och skogshorisonter - sommarhalvåret kring de fina hagarna

Landskap och skogshorisonter i Svenska kraftnäts exploateringskorridor Östra Runbyskogen, Lövsta och Vaxmyra. Se och njut, så länge det varar! (Fotograf: Hans Bärring, inkl trädklättring)