• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Naturarena norra Stockholm


Runbyskogen och Runsahalvön - norra Stockholms trevligaste naturområde! Området är en del av Upplands Väsby, en hälso- och livsstilsinriktad kommun. Detta förutsätter förstås att statusen för sammanhängande naturområden och friluftsvärden höjs i Upplands Väsby, men även inom övriga kommuner som ansvarar för Järvakilen. Denna hemsida syftar till att bidra i positiv riktning i det arbetet. Välkommen!